בן שטרית אלי בע”מ

כתובת להגעה:
רחוב הפלס 2, חיפה

כתובת למשלוח מכתבים:
ת.ד 2020 קרית אתא, מיקוד 28064.

משרד. 04-8525303
פקס. 04-8521412

info@bs-e.com